O nas
POLSKIE TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE

to stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego wiosną 2017 roku.

Cele, jakie postawiliśmy sobie w ramach działalności naszego stowarzyszenia, są następujące:

  • propagowanie i rozwijanie zasad zrównoważonego łowiectwa, uwzględniających jego społeczne, gospodarcze oraz przyrodnicze funkcje;
  • kształtowanie polskiego modelu łowiectwa w oparciu o wysoki standard ochrony praw własności właścicieli gruntów, w uznaniu najnowszych wyników badań naukowych oraz oczekiwań społecznych, z zachowaniem bogatej i wielowiekowej historii, tradycji oraz kultury myśliwskiej;
  • dbałość o zachowanie wartości przyrodniczych polskiego krajobrazu naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem roli populacji zwierząt łownych;
  • przyczynienie się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa wiedzą o łowiectwie oraz jego związkach z leśnictwem, rolnictwem i rybactwem, a także szeroko pojętą historią, kulturą i tradycją;
  • popularyzowanie idei łowiectwa w społeczeństwie celem umożliwienia powszechnego dostępu obywateli do polowań, jako aktywnej formy spędzania czasu, nastawionego na regulowanie liczebności zwierzyny, rozwiązywanie konfliktów oraz pozyskiwanie zdrowej żywności;
  • podejmowanie działań propagujących oraz umożliwiających naturalne formy wykonywania polowania, w tym łucznictwa myśliwskiego;
  • poszukiwania dla gospodarki łowieckiej nowych metod i form działalności, przy zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej;
  • upowszechnianie zasad kuchni myśliwskiej oraz działanie na rzecz tworzenia rynku konsumenckiego dla wyrobów z dziczyzny w celu umożliwienia szerokiego dostępu społeczeństwa do tych w pełni ekologicznych produktów.
Kontakt
Kontakt